کوچینگ از نگاه موفق ترین افراد جهان

سخنرانی بیل گیتس در TED و ...

ما همگی توانایی شکل دادن به آینده مان را داریم، پس نظاره گر گذر زمان نباشیم

بینش بی عمل صرفا یک رویاست و عمل بی بینش فقط وقت گذرانی است

در مورد دیگران بی قضاوت باشیم

چگونه فرمانروای آرامش باشیم. تفاوت اصول اخلاقی و ارزش ها.

دست از رویاهایمان بر نداریم

دکتر افتخاری، استاد هنرمند دانشگاه، در خانه رویاهای کودکی ما زندگی می کند

بهره وری، اثربخشی و کارایی

کار درست را به شیوه درست انجام دهیم

شما هم هدف تبلیغ سمینارهای رایگان ثروت یا موفقیت قرار گرفته اید؟

پنیر مجانی در تله موش یافت می شود
همه کلاهبردار نیستند ولی مراقب باشید

ثبت دیدگاه