کوچینگ ایرانیان


اگر نمیدانی به کجا میخواهی بروی،همه راه ها تو را به آنجا می رسانند.

همه چیز درباره کوچینگ

کوچینگ چیست؟

با مفهوم کوچینگ بیشتر آشنا شوید. در قالبی گویا و مختصر، کارکردها و کاربردهای آن را بشناسید. با انواع کوچینگ آشناتر شوید و به آگاهی خود در زمینه این رویکرد پیشرو، بیافزايید.

تاریخچه کوچینگ

کوچینگ (coaching) که آن را مربیگری یا رهیاری نیز می نامند، یک واژه وارد شده به زبان انگلیسی در اواسط قرن شانزدهم میلادی است که به معنای جابجایی مردم از یک مکان به مکانی دیگر

تفاوت کوچینگ با مشاوره روانشناسی

تفاوت کوچینگ با روانشناسی، مشاوره و یا منتوزینگ، از پرسش های متداولی است که توسط مراجخین پرسیده می شود. به بیان ساده، در فرآیند کوچینگ  مراجعه کننده، راه حل را با همراهی کوچ، در درون خود جستجو می کند و با آگاه تر شدن، رشد می نماید.

چه هنگام به کوچینگ نیاز داریم؟

پرسش متداولی که برای همه ما پیش میاید این است که، هرچند میدانیم همه افراد بهتر است یک کوچ شخصی داشته باشند (به گفته بیل گیتس)، ولی به دلیل هزینه های نسبتا بالای داشتن یک کوچ شخصی، چه هنگام از ابزار کوچینگ استفاده کنیم که

کافه کوچینگ ایرانیان

کافه کوچینگ ایرانیان، تالاری است برای دیدن مطالب، تجارب، جملات بزرگان و داستان های کوتاه و آموزنده در مورد کوچینگ و موفقیت. شما نیز میتوانید در این تالار مطالب و تجربیات خود را به اشتراک بگذارید.

همیشه میتوانید در میان جستجوهای اینترنتی خود، سری به کافه کوچینگ ایرانیان بزنید و به کوتاهی زمان و آرامش نوشیدن یک فنجان قهوه، تجربیات دیگران را به آگاهی های خود اضافه کنید.

کافه کوچینگ ایرانیان

کافه کوچینگ ایرانیان، تالاری است برای دیدن مطالب، تجارب، جملات بزرگان و داستان های کوتاه و آموزنده در مورد کوچینگ و موفقیت. شما نیز میتوانید در این تالار مطالب و تجربیات خود را به اشتراک بگذارید.

همیشه میتوانید در میان جستجوهای اینترنتی خود، سری به کافه کوچینگ ایرانیان بزنید و به کوتاهی زمان و آرامش نوشیدن یک فنجان قهوه، تجربیات دیگران را به آگاهی های خود اضافه کنید.

خدمات کوچینگ ایرانیان

یادگیری مهارت های کوچینگ میتواند موجب بهبود غملکرد افراذ در بسیاری از کسب و کارها و مشاغلی شود که ارتباط موثر، از ارکان کلیدی آنها حسوب میشود و مدیران یا تسهیلگران میتوانند با تیم سازی و هدایت حرفه ای تیم ها، برنامه ریزی واقع بینانه تری برای دستیابی به اهداف، داشته باشند. کارگاه های آموزش مهارت های کوچینگ برای ارتقای عملکرد  سازمان ها در پیگیری استراتژی ها و راهبردهای سازمانی، رویکردی تضمین شده است.

کوچینگ شخصی

کوچینگ شخصی که برخی آن را با نام هایی همچون کوچینگ سبک زندگی و یا کوچینگ زندگی نیز می نامند، یکی از پرکاربردترین انواع کوچینگ است. در واقع تکنیک ها و مهارت های این کوچینگ، بستر توسعه سایر انواع کوچینگ بوده است.

داشتن یک کوچ شخصی، از نشانه های یک فرد موفق و همچنین یک ارزش، در کشورهای توسعه یافته محسوب میشود.

آموزش مهارت های کوچینگ و کوچ حرفه ای

یادگیری مهارت های کوچینگ میتواند موجب بهبود غملکرد افراذ در بسیاری از کسب و کارها و مشاغلی شود که ارتباط موثر، از ارکان کلیدی آنها حسوب میشود و مدیران یا تسهیلگران میتوانند با تیم سازی و هدایت حرفه ای تیم ها، برنامه ریزی واقع بینانه تری برای دستیابی به اهداف، داشته باشند. کارگاه های آموزش مهارت های کوچینگ برای ارتقای عملکرد  سازمان ها در پیگیری استراتژی ها و راهبردهای سازمانی، رویکردی تضمین شده است.

دوره های آموزش کوچ حرفه ای، اگرچه برای همه نیست، ولی اگر برای آن پذیرفته شوید، درگاهی است  برای ورود شما به دنیای حرفه ای کوچینگ

مقالات

هفت تکنیک پایه ای مدیریت زمان درکوچینگ

/
علی یزدان پناه در هزاره سوم سرعت تغییرات و رشد در جهان به …

پنجره جوهری

/
در کوچینگ ،خودشناسی نخستین و مهمترین گام در مسیر رسیدن به موفقیت اس…

(قانون بالن) در کوچینگ

/
یک قانون جادویی  که در کوچینگ شخصی و سازمانی بسیار کارآمد است…

هفت تکنیک پایه ای مدیریت زمان درکوچینگ

/
علی یزدان پناه در هزاره سوم سرعت تغییرات و رشد در جهان به …

پنجره جوهری

/
در کوچینگ ،خودشناسی نخستین و مهمترین گام در مسیر رسیدن به موفقیت اس…

(قانون بالن) در کوچینگ

/
یک قانون جادویی  که در کوچینگ شخصی و سازمانی بسیار کارآمد است…

درخواست خدمات کوچینگ

1 + 6 = ?