آموزش مهارت های کوچینگ و کوچ حرفه ای

یادگیری مهارت های کوچینگ میتواند موجب بهبود عملکرد افراد در بسیاری از کسب و کارها و مشاغلی شود که ارتباط موثر، از ارکان کلیدی آنها حسوب میشود و مدیران یا تسهیلگران میتوانند با تیم سازی و هدایت حرفه ای تیم ها، برنامه ریزی واقع بینانه تری برای دستیابی به اهداف، داشته باشند. کارگاه های آموزش مهارت های کوچینگ برای ارتقای عملکرد  سازمان ها در پیگیری استراتژی ها و راهبردهای سازمانی، رویکردی تضمین شده است.

دوره های آموزش کوچ حرفه ای، اگرچه برای همه نیست، ولی اگر برای آن پذیرفته شوید، درگاهی است  برای ورود شما به دنیای حرفه ای کوچینگ

موسسه بین المللی کیفیت (IQI) به عنوان بازوی برگذاری دوره های آموزشی کوچینگ ایرانیان، شناخته می شود.  موسسه بین المللی کیفیت که در فرانکفورت آلمان به ثبت رسیده است و اینک با بیش از ۲۰ سال سابقه فعالیت خود، به غیر از آلمان در ۱۷ کشور جهان، از ژاپن تا ایالات متحده، فعالیت می کند.

آکادمی IQI  دپارتمان آموزش کوچینگ ایرانیان را نیز بر عهده دارد و دوره های آموزش کوچ حرفه ای در مجموعه کوچینگ ایرانیان، فقط از طریق این موسسه انجام می شود.