کوچینگ چیست؟همه چیز درباره کوچینگ

ذهن هریک از ما با توجه به بسیاری از ویژگی ها، مانند محل تولد، کودکی، خانواده، تجارب شغلی، دانشی که آموخته ایم، جامعه ای که در آن زندگی کرده ایم و بسیاری موارد دیگر، کاملا منحصر به فرد است. ما همواره با استفاده از این ذهن، توانمندی هایمان را برای دستیابی به اهداف مورد نظر، سازماندهی می کنیم و اگر این سازماندهی ها را مورد ارزیابی قرار دهیم، خواهیم یافت که کم و بیش، رویکردی مشابه ی دارند.

باور مشترک ما ایرانیان این است که هرگز به اندازه توانمندی هایمان، در زندگی کاری و شخصی، پیشرفت نداشته ایم. واقعیت آین است که در بیشتر موارد، این عقیده درست است. به دلایلی مانند اینکه معمولا از قضاوت شدن، نصیحت شدن و راهنمایی شدن خوشمان نمی آید و نمی خواهیم فرمان زندگیمان را به دست دیگری بسپاریم، خجالت کشیدن از مشاوره، اخذتصمیمات هیجانی ناشی از جو اجتماعی و بسیاری دیگر از این موارد، کمتر پیش میاید که از ظرفیت های متفاوت یک ذهن دیگر برای استفاده حداکثری از داشته هایمان در راه موفقیت، استفاده کنیم.

کوچینگ شاید آن شیوه ای باشد که ما، دور از همه دشواری هایی که ذکر شد و کم و بیش برای همه ما قابل تامل است، بتوانیم توانمندی هایمان را به درستی بکار بگیریم و پلی بسازیم میان آنچه هستیم و آنچه می خواهیم باشیم. فرایندی که در آن یک ذهن کاملا متفاوت (و نه برتر)، بدون آنکه ما را قضاوت کند، اموزش دهد، نصیحت کند و یا از زاویه نگاه خود، به ما راه حل نشان دهد، همراهی دلسوز می شود تا تکه های پازل ضعف ها و توانمندی هایمان را کنار هم بچینیم و تصویری کامل و شفاف از آنها داشته باشیم. در چنین فضایی، میتوانیم همه نیروهایمان را در مسیر هدفی که تعیین کرده ایم، متمرکز کنیم و در تمام طول مسیر، از همراهی یک حامی که او را کوچ (مربی یا رهیار) مینامیم، بهره مند باشیم.

تعریف نسبتا متداول کوچینگ:

کوچینگ یک همکاری و مشارکت بین کوچ “که گاهی با عنوان مربی یا رهیار نیز مینامند” (coach) و مراجعه کننده است که با استفاده از آن، مراجعه کننده با استفاده از تفکر عمیق و خلاقیت خود،  توانایی شخصی و حرفه ای خود را افزایش میدهد.

کوچینگیک حرفه نسبتا نوین است که به سرعت در کشورهای توسعه یافته در حال گسترش است. کوچینگ با بازاری در حدود ۲ میلیارد دلار، در سال ۲۰۱۶ یکی از ۵ حرفه برتر دنیا از لحاظ شتاب توسعه حرفه ای بوده است.با توجه به تنوع اهدافی که ما انتخاب میکنیم و مزایای اثبات شده این حرفه، کوچینگ هم حیطه های مختلفی را برای تخصصی شدن فرایندها و ابزارهایش، توسعه داده است.

کوچینگ شخصی، گ سبک کوچین زندگی، کوچینگ استارتاپ ها، کوچینگ سازمانی، کوچینگ سلامت، کوچینگ تیم ها، کوچینگ مدیران و کوچینگ کسب و کار، نمونه هایی از این حیطه ها هستند.