چه هنگام به کوچینگ نیازداریم؟

پرسش متداولی که برای همه ما پیش میاید این است که، هرچند میدانیم همه افراد بهتر است یک کوچ شخصی داشته باشند (به گفته بیل گیتس)، ولی به دلیل هزینه های نسبتا بالای داشتن یک کوچ شخصی، چه هنگام  از ابزار کوچینگ استفاده کنیم که بیشترین تاثیر ممکن را داشته باشد. کدامیک از این  موارد،  وضعیت شما را توصیف میکند؟

 • با وجود آنکه از میانگین توانمندی افراد جمعی که در آن قرار دارم، کمتر نیستم، نمی توانم به اندازه سهمم، تاثیرگذار باشم.
 • با وجود دانش کافی و آگاهی از اینکه در زمینه ای که در مورد آن بحث می شود از بیشتر حاضرین تواناترم، در هنگام صحبت اعتماد به نفس ندارم یا از صحبت پرهیز میکنم
 • از زمان بندی کارهایم اکثرا عقب هستم
 • موقعیت اجتماعی و یا شغلی جدیدی دارم و میخواهم مدیریت تغییر مناسبی داشته باشم
 • در فکر شروع یک کسب و کار تازه و یا گشایشی برای کسب و کار فعلی خود هستم
 • شروع خوبی در مسیر اهدافم دارم ولی در طی این مسیر و یا به سرانجام رساندن فعالیت هایم، توفیق لازم را ندارم
 • با وجود اینکه حسن نیت دارم و از روابط با دوستانم لذت میبرم، در مدیریت روابطم ناموفق هستم
 • در بیشتر موارد الگو و دلایل شکست هایم با هم مشابه است و حتی گاهی نقاط قوتم دلیل ناکامی هایم است
 • در مدیریت و رهبری تیم تحت نظرم چندان موفق نیستم و میدانم که میتوانم بهتر از این عمل کنم
 • به عنوان یک عضو از یک گروه کاری، عملکرد مطلوبی ندارم و میخواهم در بین اعضای گروه بدرخشم
 • در مناسبات کاری و شخصی ، در عین حال که از موفقیت نسبی برخوردارم، در برخی لحضات حساس تصمیم گیری سریع، به گونه ای عمل میکنم که نباید

اینها نمونه ای از شرایطی است که یک کوچ حرفه ای، میتواند شما را در مسیر بهبود عملکردتان همراهی نماید. در چنین رابطه حمایتی و مشارکتی است که میتوانیم با  بازخوردهای هوشمندانه یک کوچ حرفه ای، مسیر خود را به سمت موفقیت هموار سازیم.