کوچینگ سازمانی چیست؟

دنیای امروز با رشد شتابان خود، رشد و پیشرفت و یا حتی رقابت را برای بسیاری از کسب و کارها دشوارتر ساخته است.سرعت تغییرات جهانی و فضایی که کسب و کارها در آن فعالیت می کنند  یک سازمان یا شرکت را از تولد تا بالندگی با تهدیدهای متفاوتی روبرو میکند. حتی ممکن است مدیران سازمان، به دلیل حفظ و بقای آن، ناچار به کاهش منابع انسانی  خود شوند.

کوچینگ سازمانی راهکاری است که مدیران سازمان های پیشرو برای رشد پایدار و باقی ماندن در عرصه رقابت انتخاب میکنند و روز به روز بر تعداد چنین سازمان هایی اضافه میشود

هدف از کوچینگ سازمانی، افزایش سوددهی کل سازمان، تقویت مهارت های حرفه ای مدیران و کارکنان و ایجاد رضایت و موفقیت حرفه ای در کارکنان آن سازمان است.

مربی  یا کوچ سازمانی سازمان را در مسیر خط مشی و اهداف آن همراهی میکند و تلاش میکند اجزا مختلف یک سازمان در مسیر اهداف و چشم اندازهایش ،هم گام و یکپارچه عمل کند.

چرا سازمان های پیشرو کوچینگ سازمانی را انتخاب می کنند ؟

افزایش سود دهی از اصلی ترین اهداف در سازمان ها (شرکت ها و کسب و کارها) است.  در کوچینگ سازمانی مربی بر بهبود عملکرد کارکنان سازمان تمرکز می کند. و به همین منظور، راهکارها و روش های مختلفی را به کار می بندد.

شرکت ها به سه دلیل کوچینگ سازمانی را انتخاب می کنند:

1-پایداری در حرکت به سوی خط مشی و اهداف

2-تقویت مهارت های حرفه ای و ارتباطی کارکنان

3-افزایش حس رضایت و وفاداری نسبت به سازمان

هر سه مورد بالا، در نهایت باعث رشد و توسعه سازمان و پیشبرد اهداف آن خواهد شد. به همین دلیل است که اکثر مدیران موفق از همکاری یک مربی یا کوچ سازمانی سود می برند. بهره مندی سازمان از یک کوچ یا مربی با تجربه، به مدیران کمک می کند تا حس تعهد و وفاداری را در کارکنان خود تقویت کنند و با افزایش انگیزه ذهنی در آنان، موجبات پیشرفت سازمان را فراهم نمایند.

کوچینگ سازمانی چه کاربردها و فوایدی دارد؟

  • تحقیقات و مطالعات نشان می دهد که فرآیند کوچینگ سازمانی، موجب افزایش سوددهی و درآمد سازمان می شود .
  • مربی با شناخت  اهداف کلی سازمان تلاش می نماید کارکنان و فرآیندها هم سو با این اهداف عمل کنند . بنابراین کوچینگ سازمانی، موجب تسریع در دستیابی به چشم انداز ها و هدف های سازمان خواهد شد.
  • مربی یا کوچ، به کارکنان و مدیران سازمان همراهی می نماید با تفکر خلاق، راه حل های جدیدی برای چالش های پیش رو بیابند. بنابراین  دلیل ایجاد روحیه خلاق یکی از دستاوردهای کوچینگ سازمانی است.
  • کوچینگ سازمانی، مهارت های ارتباطی افراد را در زندگی کاری و حرفه ای و در زندگی شخصی، به طور همزمان، بهبود می دهد. به همین دلیل استفاده اعضای یک سازمان از کوچینگ و مربی سازمانی، اعتماد به نفس آنان را بهبود داده و و مهارت های اجتماعی و همدلی را در آنها بهبود می دهد .
  • کوچینگ سازمانی، با افزایش حس رضایت در کارکنان، موجب می شود تا نیروهای نخبه و متخصص، جذب سازمان شده و تمایل بیشتری به همکاری بلند مدت با سازمان داشته باشند.
  • کوچینگ سازمانی، به سازمان های درگیر با چالش ها و تهدید های بزرگ کمک می کند تا دوباره به وضعیت پایدار رسیده و سوددهی خود را مجددا به دست آورند.

کوچینگ ایرانیان با استفاده از مربیان خبره و برجسته در سیستم های مدیریت سازمانی ،با نگاه به واقعیت های فضای کسب و کار کشور و بهره گیری از بروز ترین مدل ها و استانداردهای مدیریت سازمانی سبک کوچینگ را در فرآیندهای مدیریت عملکرد سازمان ،شرکت وارد کرده است