تست های خودشناسی در دنیا بسیارند و بیشتر آنها تلنگری هستند تا ما از زاویه نگاه دیگری به خودمان نگاه کنیم . مطالعات علمی نشان می دهد که ما برای خود یک خبر هستیم مانند هر چیز یا هر کس دیگری با این تفاوت که این خبر بیشترین انرژِی روانی را به خود معطوف میکند .

برای همراهان کوچینگ ایرانیان یک تست خودشناسی دیگر را فراهم کرده ایم و امیدواریم که نتایج آن پیام های متفاوتی را به شما بدهد ، پیام هایی که شما را به تفکر وادارد و در مسیر رشد فردی به شما کمک کند.

با توجه به اینکه این تست نیاز به قوه تخیل و آرامش دارد ، مطمعن شوید که دقایقی برای انجام این تست وقت مناسب را دارید لطفا سوالات را دنبال و در پایان تست تفسیر آنها را مطالعه فرمایید .

*******

فرض کنید که در یک جنگل هستید و با این فضای ذهنی پرسش های زیر را دنبال کنید :

1-شرایط نور در این جنگل چگونه است ؟

الف) من خود را در جنگلي در روشنايي روز مي ‌بينم.

ب) من خود را در جنگلي در شب مي ‌بينم.

پ) من خود را در جنگلي در هنگام غروب،يا طلوع خورشيد مي ‌بينم. نه كاملاً تاريك و نه كاملاً روشن.

2-آيا راهي در ميان جنگل وجود دارد؟

الف) بله

ب) خیر

********

3-در میانه جنگل حرکت کنید ، به فنجانی میرسید چگونه است؟

الف) فنجان به نظر من با ارزش مي ‌آيد.

ب) فنجان به نظر من ارزش چنداني ندارد.

4-با فنجان چه میکنید؟ 

الف) رهايش مي ‌كنم و از كنارش مي ‌گذرم.

ب) ار زمين برمي ‌دارمش و سپس دوباره به زمين مي ‌اندازمش.

پ) از آن استفاده مي ‌كنم و سپس آن را همانجا رها مي ‌كنم.

ت) بر مي ‌دارمش و با خودم مي ‌برم.

******** 

به حرکت خود در جنگل ادامه مي ‌دهيد تا به آبي مي ‌رسيد.

5-آبي كه مي ‌بينيد جگونه است؟

الف) گودالي است كه آب باران در آن جمع شده است.

ب) بركه

پ) رود كوچك

ت) رودخانه

ث) درياچه

ج) اقيانوس

6-آيا آبي كه مي ‌بينيد جريان دارد؟

الف) بله (تند)

ب) بله (كند)

پ) خیر(آرام و بي‌جنب‌وجوش)

ت) خیر (كاملاً راكد)

7-عمق آب چگونه است؟

الف) خيلي كم

ب) مي ‌توانم در آن بايستم

پ) از قد من بيشتر است.

ت) خيلي عميق است.

8-بايد از آب عبور كنيد. چگونه اين كار را مي ‌كنيد؟

الف) پياده به آب مي ‌زنم يا شنا مي ‌كنم.

ب) آن را دور مي ‌زنم.

پ) از روي پل رد مي ‌شوم.

ت) از قايق يا كشتي استفاده مي ‌كنم.

*********

به راهتان در جنگل ادامه مي ‌دهيد كه ناگهان با خرسي مواجه مي ‌شويد.

9-چه نوع خرسي است؟

الف) يك خرس كوچولوي خوشگل

پ) يك خرس بزرگ و واقعي

10-آن خرس چكار مي ‌كند؟ (نزديكترين گزينه را انتخاب كنيد.)

الف) خرس متوجه من نشده است.

ب) خرس متوجه من شده و دارد با خودش بازيهاي قشنگي مي ‌كند.

پ) خرس متوجه من شده ولي با من كاري ندارد و سرگرم كار خودش است.

ت) خرس متوجه من شده و به نحو تهديدآميز و ترسناكي به من نگاه مي ‌كند.

ث) هيچكدام … صاف دارد به طرف من مي ‌آيد.

11-شما بايد به راهتان ادامه دهيد. با آن خرس چكار مي ‌كنيد؟

الف) كار خاصي نمي ‌كنم. خيلي كوچولو وخوشگل است و به فكر اين هستم كه آن را بغل كنم و همراه خود ببرم.

ب) به آن توجهي نمي ‌كنم و راهم را ادامه مي ‌دهم.

پ) قبل از آن كه مرا ببيند از آنجا دور مي ‌شوم.

ت) بالاي درخت مي ‌روم يا پنهان مي ‌شوم.

ث) مي ‌ايستم و با آن مقابله مي ‌كنم. من پيروز خواهم شد.

ج) مي ‌ايستم و مقابله مي ‌كنم. كمي زخمي مي ‌شوم.

چ) هيچكدام از اين گزينه‌ها به انتخاب من نزديك نيست.

*******

به راهتان ادامه مي ‌دهيد تا به ساحلي مي ‌رسيد.

12-چند نفر آدم در آنجا مي ‌بينيد؟

الف) صدها و شايد هزاران نفر.

ب) 20 تا 100 نفر

پ) يكيا دو نفر

ت) هيچكس

13-فاصله شما از آنها چقدر است؟

الف) آنقدر نزديكند كه مي ‌توان با آنها صحبت كرد.

ب) آنقدر نزديك نيستند كه بتوان با آنها صحبت كرد.

پ) يا خيلي دورند ويا هيچكس در ساحل نيست.

*******************************************

و اینک تفسیر این پرسش ها:

1-جنگل نماد «زندگي» شماست و اين كه شما چگونه به آن نگاه مي ‌كنيد. اگر شما گزينه «جنگل در روشنايي روز» را انتخاب كرده‌ايد، اين قوياً نشانگر اين است كه به طور كلي آدم شادي هستيد. هر چه نور بيشتري در جنگل ببينيد به معني اين است كه زندگي شما از محتواي بيشتري برخوردار است. چنانچه شما گزينه «جنگل در شب» را انتخاب كرده‌ايد، بدين معني است كه چيز عمده‌اي در زندگي شما وجود دارد كه مي ‌خواهيد آن را تغيير دهيد يا از آن ناراضي هستيد. اين انتخاب همچنين بيانگر اين است كه شما به دلايلي تحت فشار استرس قرار داريد. اگر گزينه «جنگل نه كاملاً تاريك و نه كاملاً روشن» را انتخاب كرده‌ايد، نشانگر چيزي بين دو حالت فوق است. يعني اين كه يكي دو چيز در زندگي شما وجود دارد كه مايليد آن را تغيير دهيد.

2-اگر راهي در جنگل ديده‌ايد بدين معني است كه هنوز در زندگي خود به طور كامل جا نيافتاده‌ايد. جوانترها معمولاً چنين راهي را مي ‌بينند. چرا چنين است؟ راه، نماد جايي است كه به سوي آن در حركتيد. كساني كه هنوز راه مشخصي را در زندگي خود پيدا نكرده‌اند به احتمال زياد راهي را در جنگل مي ‌بينند. و از طرف ديگر، كساني كه راه زندگي خود را يافته‌اند(معمولاً افراد مسن‌تر) احتمال كمتري دارد كه راهي در بين جنگل ببينند.

******************

3-فنجان نماد «ثروت» و رهيافت شما به آن است. اين سوال به شما اين شانس را مي ‌دهد كه هر نوع فنجاني را ببينيد. در واقع، اين سوال به شما فرصت مي ‌دهد تا به خودتان پاداش بدهيد. اگر فنجان باارزشي را ديده‌ايد در اين صورت چيزي كه برايتان باارزش است را به خودتان پاداش داده‌ايد. و اگر فنجاني كه ديده‌ايد ارزش چنداني نداشته، يعني هنگامي كه فرصتي پيش آمده به خودتان پاداش نداده‌ايد.

4-اگر فنجان را رها كرده‌ايد، يعني به شما شانس داده شده كه پاداشي بگيريد ولي شما آن را پشت سر گذاشته‌ايد. اين بدان معني است كه يا ثروت براي شما ارزش محسوب نمي ‌شود و يا اينكه فكر مي ‌كنيد «ثروت»، چيزي است كه بايد براي به دست آوردنش كار و تلاش كنيد.

اگر فنجان را از زمين برداشته ودوباره به زمين انداخته‌ايد، بدان معني است كه شانس پاداش گرفتن به شما داده شده است، شما هم به قدر كافي كنجكاو بوده‌ايد كه فنجان را از زمين برداشته‌ايد، ولي آن را پشت سرگذاشته‌ايد. يا ثروت براي شما ارزش eواقعي محسوب نمي ‌شود و يا فكر مي ‌كنيد «ثروت» چيزي است كه بايد براي به  دست آوردنش كار و تلاش كرد.

اگر از فنجان استفاده كرده و سپس آن را همانجا رها كرده‌ايد، بدين معني است كه شانس پاداش گرفتن به شما داده شده و شما يك استفاده فوري براي آن پيدا كرده‌ايد و فوراً آن را به كار بسته‌ايد. بسياري از مردم يك فنجان چاي يا قهوه مي ‌بينند و آن را مي ‌نوشند. شما هم چنين بوده‌ايد؟ شما شانس پاداش گرفتن را پشت سر گذاشت‌ايد و يك استفاده عملي براي فنجان يافته‌ايد. رهيافت شما به سوي پاداش، «اينجا و اكنون» بوده است.

اگر فنجان را برداشته و با خود برده‌ايد، احتمالاً فنجاني را ديده‌ايد كه به نوعي برايتان باارزش بوده است. يعني شما شانس پاداش دادن سريع به خودتان را پيدا كرده‌ايد و از آن استفاده نموده‌ايد.

********************

5-آب، براي همه و به ويژه براي خانمها، نماد رابطه جنسي است. عمق و سرعت جريان آبي كه ديده‌ايد نشانگر طرز فكر و تمايل شما در اين زمينه است.

6-سرعت جريان آبي كه ديده‌ايد بيانگر ميزان ميل جنسي در شماست. هر چند كه اين ميزان لزوماً آنچه مورد نياز شماست نيست. هر چه سرعت جريان آب كمتر باشد نشانگر ميل جنسي كمتر و هر چه بيشتر باشد نشانگر ميل جنسي بيشتر است.

7- عمق آب نيز بيانگر نحوه نگرش شما به رابطه جنسي و آنچه از آن مي ‌خواهيد است.

8-سهولت رد شدن از آب، نشانگر طرز تفكر و رهيافت شما به مسائل جنسي است. هر چه راحتتر از آب رد شويد، يعني رهيافت و رويكرد شما به روابط جنسي، راحتتر و آزادانه‌تر است.

****************

9-خرس، نماد مشكلات و چگونگي برخورد شما با آنهاست. اگر خرس كوچولوي خوشگلي را ديده‌ باشيد نشانگر اين است كه زندگي شما خالي از استرس است و شما به راحتي از كنار مشكلات مي ‌گذريد. همچنين نشانگر اين است كه شما از زندگي‌تان لذت مي ‌برد.

10-امّا چنانچه خرس واقعي و بزرگي را ديده باشيد، حال امكان مواجه شدن با يك مشكل واقعي برايتان فراهم شده است. كساني كه به طور دائم تحت فشارهاي استرس قرار دارند، خرسهاي بزرگتر و خطرناكتري را مي ‌بينند.

11-چه شما خرس را ناديده بگيريد و چه خرس شما را، هر دو نشانگر اين است كه چگونه به استرس و مشكلات هنگامي كه برايتان پيش مي ‌آيد، مي ‌نگريد.

اگر خرس شما را نديده است و يا آن كه ديده ولي سرگرم بازيهاي قشنگ با خودش است، بدين معني است كه شما مشكلات واقعي چنداني در زندگي نداريد. شما تحت استرس و نگرانيهاي روزمره نيستيد. به شما فرصت داده شد تا مشكلي را ببينيد ولي اين فرصت را از دست داديد! اصلاً چيز بدي نيست.

اگر خرس شما را ديده ولي با شما كاري نداشته و سرگرم كار خودش بوده است، اين بدان معني است كه با وجودي كه مشكلات متداول در زندگي شما وجود دارد، ولي شما از نظر سطح استرس يا نگراني، در شرايط ناسالمي قرار نداريد.

و بالاخره اگر خرس متوجه شما شده و به نحو تهديدآميز و ترسناكي به شما نگاه مي ‌كرده است، يعني شما نياز به مرخصي داريد! شما تحت فشارهاي شديد استرس و نگراني هستيد و اين مي ‌تواند شرايط ناسالمي را براي شماe به وجود آورد.

نحوه عبور از خرس و ادامه دادن راه، نشانگر اين است كه شما با مشكلات چگونه برخورد مي ‌كنيد و چگونه به حل آنها مي ‌پردازيد. اگر پاسخ شما اين بوده كه به فكر بغل كردن خرس و همراه بردن آن بوده‌ايد، در اين صورت رويكرد شما با ساير مردم بسيار متفاوت است. اغلب مردم تحت استرس بسيار بيشتري از شما قرار دارند.

**********************

12-ساحل، نماد چگونگي ارتباط شما با افرادي كه پيرامونتان قرار دارند است. تعداد افرادي كه در ساحل ديده‌ايد، مستقيماً به تعداد افرادي كه مايلند دوروبرتان باشند ارتباط دارد. افراد اجتماعي و معاشرتي در كنار عدّه زيادي از مردم احساس راحتي مي ‌كنند. اين گونه افراد، ساحل را مملو از جمعيت مي ‌بينند. در طرف مقابل، كساني كه هيچكس را در ساحل نديده‌اند آنهايي هستند كه از تنها بودن با خودشان احساس آرامش و راحتي مي ‌كنند. احساس تنهايي براي آنها مفهومي ندارد و مي ‌توانند مدّت زماني طولاني با خودشان به سر برند.

اگر شما صدها نفر را در ساحل ديده باشيد يعني از بودن در مكانهاي شلوغ و پرجمعيت احساس ناراحتي نمي ‌كنيد. در حالي كه اگر يك يا دو نفر را در ساحل ديده باشيد، بدان معني است كه شما فردي هستيد كه نمي ‌خواهد زمان زيادي را در مكانهاي شلوغ بگذراند و ترجيح مي ‌دهد با يك نفر يا دونفر صحبت كند.

البته اين به معني آن نيست كه شما آدمي اجتماعي نيستيد. بلكه نشانگر اين است كه بيشتر تمايل به محيطهاي آرام و كم جمعيت داريد. اغلب مردم، ساحل را با يك يا دو نفر مي ‌بينند.

13-فاصله مردمي كه در ساحل هستند با شما، نماد چگونگي ارتباط شما با افرادي است كه پيرامونتان قرار دارند. اگر مردم آنقدر نزديك بوده‌اند كه امكان صحبت كردن با آنها فراهم بود، يعني شما در بيشتر مواقع مايل به ارتباط برقرار كردن با ديگران هستيد.

اگر مردم آنقدر دور بوده‌اند كه امكان صحبت با آنها نبوده، بدان معني است كه شما در اكثر اوقات نيازي به برقراري ارتباط با ديگران نداريد، اما دلتان مي ‌خواهد كساني را پيرامون خود داشته باشيد.

و بالاخره اگر مردم خيلي دور بوده‌اند يعني شما در اكثر مواقع نيازي به برقراري ارتباط با ديگران نداريد و از تنها بودن با خودتان راضي هستيد.

هم چنان تاکید میکنیم که انسان موجودی بسیار پیچیده است و اینگونه تست ها را تنها به عنوان یک تلنگر و نوعی نگاه دیگر ، در نظر بگیرید .

لطفا سایر صفحات وب سایت ما را نیز مطالعه فرمایید شاید گنج زندگی شما در لابه لای آن کلمات نهفته باشد .

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *